Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Δίνει νόημα στα βάσανα

20160214-1

Παρότι ο Κύριός μας απαρίθμησε τις πολλές δυσκολίες που θα βρουν όσοι τον ακολουθούν πιστά, στο τέλος δεν τους αφήνει χωρίς παρηγοριά. 

Δίνει νόημα στα βάσανά τους και δεν τους εγκαταλείπει στο σκοτάδι. 

Λέει ξεκάθαρα: «ο δε υπομείνας εις τέλος ούτος σωθήσεται». Ο ίδιος έχει εν πολλοίς αποκαλύψει ποια ευλογία αναμένει όσους υπομείνουν μέχρι τέλους!


Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς